Grįžti

Privatumo politika

Mes gerbiame fizinių asmenų teisę į asmens duomenų apsaugą ir siekiame užtikrinti šioje interneto svetainėje tvarkomų asmens duomenų apsaugą.

Lankydamiesi mūsų internetinėje svetainėje ir naudodamiesi joje teikiamomis paslaugomis arba mums pateikdami bet kokius savo asmens duomenis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis privatumo politikos nuostatomis. Interneto svetaine galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis. Taip pat interneto svetaine gali naudotis ne jaunesni kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus asmenys. Jei esate ne jaunesni kaip 14 (keturiolikos) metų, tačiau nesate sulaukę 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, su šia privatumo politika turėtumėte susipažinti kartu su vienu iš savo tėvų arba globėju, kad Jūs ir vienas iš Jūsų tėvų arba globėjas šias sąlygas suprastų ir patvirtintų apie susipažinimą su šia privatumo politika.

Duomenų valdytojas

Jūsų duomenis, kuriuos surenkame savo interneto svetainėje tvarko Inreal grupė, kurią sudaro UAB „Inreal valdymas“, UAB „Inreal“ ir UAB „Inreal GEO“ (toliau vadinama INREAL grupė).

Buveinės adresas: T. Narbuto g. 5, Vilnius

Kontaktinė informacija

UAB „Inreal valdymas“

 1. Narbuto g. 5, Vilnius

El. p.: info@inreal.lt

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI

Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

 • Palaikyti santykius su klientais, teikti jiems pranešimus apie pakitusias paslaugas, sukurti galimybes susiekti su INREAL grupės atstovais klientams rūpimais klausimais;
 • Sudaryti galimybes naudotis INREAL grupės teikiamomis paslaugomis;
 • Gerinti klientų žinias apie INREAL grupės teikiamas paslaugas bei vystomus nekilnojamojo turto projektus;
 • Atsakyti į klausimus ir užklausas, susijusias su INREAL grupės teikiamomis paslaugomis bei vystomais nekilnojamojo turto projektais;
 • Identifikuoti klientų poreikius ir pateikti klientams specialius pasiūlymus, rekomendacijas, individualiai pritaikytą turinį;
 • Reklamuoti INREAL grupės teikiamas paslaugas ir vystomus nekilnojamojo turto projektus;
 • Tinkamai ir kokybiškai atlikti nekilnojamojo turto objektų vertinimą, suteikti kokybiškas tarpininkavimo ir konsultavimo paslaugas, susijusias su nekilnojamojo turto įsigijimu, pardavimu, nuoma bei vystymu.
 • Didinti INREAL grupės ženklo žinomumą bei pardavimus.

Asmens duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis duomenų subjekto sutikimu ir/arba siekiant sudaryti arba tinkamai vykdyti sutartį su duomenų subjektu.

Asmens duomenų pateikimas nėra privalomas. Tuo atveju, jeigu nepateiksite savo asmens duomenų užklausoje ar neatsiųsite savo CV, pretenduodami į skelbiamą arba normą užimti darbo vietą INREAL grupėje ar susijusioje įmonėje, mes negalėsime Jums atsakyti ar su Jumis susisiekti dėl Jums rūpimų klausimų.


SURINKTI ASMENS DUOMENYS

INREAL grupės surinkti duomenys gali apimti toliau nurodytus duomenis bei jų pakeitimus:

 • Asmens vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas. Tais atvejais, kai duomenų subjektas pateikia savo CV internetinėje svetainėje, gali būti renkama tokia informacija kaip duomenų subjekto vardas, pavardė, gimimo data, išsilavinimas ir kita duomenų subjekto CV nurodyta informacija.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau nei tai yra būtina, atsižvelgiant į INREAL grupės verslo poreikius bei teisėtus interesus arba vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, apibrėžiančiais dokumentų, įskaitant asmens duomenis, saugojimo terminus. Per internetines svetaines gauti asmens duomenys ilgiausiai saugomi 2 (du) metus nuo Jūsų apsilankymo internetinėje svetainėje, Jūsų paklausimo gavimo dienos ar kitokio paskutinio šalių dalykinio santykio.


ASMENS DUOMENŲ KILMĖS ŠALTINIS

INREAL grupė asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų, besilankančių INREAL grupės internetinėse svetainėse bei per jas pateikiamas užklausas, paklausimus, nuomones bei savo CV tais atvejais, kai siekiama įsidarbinti INREAL grupės įmonėse.


ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Bet kurie Jūsų mums suteikti duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas INREAL grupei ir/ar veikiantiems INREAL grupės vardu, arba su INREAL grupės susijusioms įmonėms, o šie, tretieji asmenys, gali tokius asmens duomenis tvarkyti. Teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais duomenų subjekto duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

INREAL grupė užtikrina duomenų subjektų teises, numatytas teisės aktuose, ir informuoja, jog bet kuris duomenų subjektas turi teisę:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • prašyti, kad INREAL grupė leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų („teisė būti pamirštam“), arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą;
 • bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
 • pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas ada.lt, jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.
 • nesutikti, kad jo atžvilgiu būtų taikomas automatizuotas vertinimas ar profiliavimas.

PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Su šia privatumo politika galima susipažinti INREAL grupės internetinėje svetainėje www.inreal.lt. Inreal grupė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią privatumo politiką, informuojant apie pakeitimus skelbiant pakeistą privatumo politiką INREAL grupės internetinėje svetainėje.

FACEBOOK ĮSKIEPIS

Mūsų internetinėje svetainėje yra įdiegtas Facebook įskiepis. Šis įskiepis skirtas mūsų internetinės svetainės lankytojams, norintiems apsilankyti Facebook socialiniame tinkle ir gauti reklamas pagal lankytojo pomėgius. Per šią ikoną, kuri nurodyta mūsų internetinėje svetainėje, sukuriamas tiesioginis ryšys su Facebook serveriais. Į Facebook perduodama informacija, jog Jūs apsilankėte mūsų internetinėje svetainėje, o Facebook šią informaciją priskiria asmeniniam Facebook vartotojo abonentui. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Facebook duomenų rinkimą ir naudojimą, taip pat apie Jūsų teises šiuo klausimu ir būdus, kaip apsaugoti Jūsų privatumą, skaitykite Facebook privatumo politikoje adresu https://www.facebook.com/about/privacy/. Galite atsisakyti reklamų pateikimo pagal Jūsų pomėgius Facebook tinklalapyje https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Šiam veiksmui atlikti Jūs turite būti prisijungęs prie Facebook. Taip pat galite atsisakyti Custom Audience Pixel paspaudę čia.

Mes taip pat naudojame „customer match“, kuris taip pat yra susiję su Facebook siūlomomis paslaugomis. Jūsų el. pašto adresas bus išsiųstas Facebook užšifruota ir anonimiška forma. Gavę tokius duomenis Facebook juos naudoja statistiniais tikslais, siekiant patikrinti, ar kiti vartotojai domisi panašiais gaminiais ir prekėmis. Ši informacija bus naudojama teikiant analogiškas reklamas asmeniškai Jums.

Susisiekite su mumis
Vardas
Telefonas
El. paštas*
žinutė